Ołtarz boczny Bożego Miłosierdzia

Ołtarz Bożego Miłosierdzia – znajduje się pod witrażem św. Józefa w nawie północnej, po lewej stronie. Ołtarz wykonany przez braci Pelców ok. 1899 roku.

W zwieńczeniu ołtarza nad krzyżem umieszczono drewnianą, polichromowaną rzeźbę św. Józefa, sprowadzoną z Niemiec przez oo. jezuitów. Na filarach nastawy stoją rzeźby: po lewej stronie św. Floriana – patrona strażaków i hutników; po prawej św. Bernarda z Clairvaux – orędownika nad opętanymi  i podczas klęsk żywiołowych. Ołtarz z obrazem „Jezu ufam Tobie”, namalowanym przez Franciszka Frączka „Słońcesława” według pierwowzoru Józefa Chyły z 1931 roku.

Na ołtarzu Bożego Miłosierdzia stoją klasycystyczne relikwiarze.

Ołtarz boczny Bożego Miłosierdzia
Ołtarz boczny Bożego Miłosierdzia
Ołtarz boczny Bożego Miłosierdzia