Ołtarz boczny św. Anny

Ołtarz św. Anny – pierwszy z ołtarzy w prawej nawie.  Olejne płótno wstawione w retabulum, przedstawiające św. Annę, uczącą czytać Matkę Najświętszą jest dziełem ucznia Karola Chodzińskiego – Jana Wilkonia z Łańcuta. Pierwowzorem dla niego było malowidło Włocha Antonia Balestra. Na filarach nastawy umieszczono rzeźby: po lewej św. Biskupa Karola Boromeusza, po prawej św. Franciszka Ksawerego, jezuity – patrona misji zagranicznych. Nad ołtarzem góruje witraż z wizerunkiem św. Jana Napomucena – patrona dobrej sławy. Ołtarz w stylu eklektycznym, beton marmoryzowany, polichromowany, kamień, drewno. Typ architektoniczny, podstawa jednostopniowa, mensa skrzyniowa. Tylna, wyrastająca część konstrukcji ołtarzowej tworzy cokoły dla zdwojonych filarów flankujących niższe retabulum zwieńczone dekoracją rzeźbiarską, krzyżem i figurą św. Królewicza Kazimierza Jagiellończyka – patrona młodzieży.

Wymiary ołtarza: 3,01m x 2,74m.

Tytuł Rozmiar Pobierz
Ołtarz boczny św. Anny 1.19 mb Pobierz Zobacz

Ołtarz boczny św. Anny
Ołtarz boczny św. Anny
Ołtarz boczny św. Anny