Ołtarz boczny Serca Jezusowego

Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa – usytuowany w zamknięciu północnego ramienia transeptu. Autorem projektu ołtarza, jeszcze przed 1902 rokiem, był Kazimierz Mieczysław Chodziński, który wyrzeźbił klęczące, spoglądające na Jezusa i Maryję, anioły.

W ołtarzu umieszczono ignacjański krzyż z umierającym Chrystusem z przybitymi stopami, każdą osobnym gwoździem. W podłuczu nad głową Chrystusa jest napis: COPIOSA*APVD*EUM*REDEMPTIO* (Przyjęty wraz z Odkupieniem). Pierwowzorem tego krzyża jest krucyfiks w opactwie benedyktyńskim w Montserrat w Hiszpanii.

Na mensie ołtarzowej postawiono w 1902 roku polichromowaną drewnianą rzeźbę Chrystusa z gorejącym sercem na piersi, wskazującego na nie lewą ręką, a błogosławiącego prawą ( sprowadzono ją w 1857 roku). Na zasuwie ołtarzowej olejne malowidło „Widzenie św. Małgorzaty Marii Alacoque”, wykonane według pierwowzoru watykańskiego ołtarza Carla Muccioli,  prawdopodobnie przez Karola Chodzińskiego. W drugiej kondygnacji ołtarza zamontowano olejny obraz Trójcy Świętej według Berettiego, który ufundował ks. Adam Nowicki w 1744 r.

Ołtarz boczny Serca Jezusowego